Asphodel Works

Често задавани въпроси

Тази секция има за цел да отговори на някои често задавани въпроси във връзка с извършването на преводачески услуги.


"Как изчислявате броя страници?" Една страница е 1800 знака, вкл. интервалите, в документа, който желаете да бъде преведен. За да преброите знаците използвайте съответната опция от менюто на MS Word: Tools --> Word Count --> Characters (with spaces). После разделете числото на 1800.

Друг приложим стандарт е 1500 знака без интервалите. Използвайте Tools --> Word Count --> Characters (without spaces) и разделете на 1500.

Този стандарт, обаче, рядко се използва в Европа и Западния свят. Там изчисляването обема на превода е спрямо броя думи в текста. Една страница съдържа приблизително 270 думи. За изчисляването броя думи се използва или горната функция на MS Word или вградените във всички преводачески инструменти функции за изчисляване обема на превода.


"Защо броите страниците в изходния документ? Някои преводачи/фирми броят страниците на готовия документ?" Първо, защото работим по европейските и световни стандарти. Второ, за да можете да знаете колко ще Ви струва, преди да дадете поръчката, а не след това. Добрият бизнес тон не предполага поставяне на клиента пред свършен факт, особено когато е очаквал да плати едно, а изведнъж му поискат друго.


"Защо имате минимален размер на първа поръчка и предплата?" За да избегнем недобросъвестни клиенти (такива има повече в България, но също така и в чужбина – за тях нашият минимум е по-висок), както и за да осигурим нормална натовареност на преводачите си.


"Кога ще е готово?" Ще Ви дадем срок, в който ще получите Вашия превод. Ако Вие имате разумен срок – ще направим всичко възможно да го спазим. Средната натовареност на един преводач е не повече от 10 стр./ден. Разбира се, можем и по-бързо, но за да можем да гарантираме качеството на готовия текст нас ни трябва време за второ или трето четене, консултация с колеги или с интернет-базирани източници. Нали сте чували за бързата работа и майстора?


"Как мога да платя?" Приемаме плащания по банков път, ePay, чрез PayPal, MasterCard/Visa и др. удобни за вас начини (разбира се и в брой). Таксите за трансфер на сумата са за сметка на клиента.


"Предлагате ли отстъпки за обем?" При условие че ни предоставите Вашия текст във формат, подходящ за превеждане с преводачески инструменти – да. След анализ на един текст (или група текстове) се вижда броят повторения на сегменти и думи. Прилагайки утвърдени западни стандарти на работа, ние ще Ви предложим една цена за уникална дума и друга цена за повторение. Разбира се, в този случай изчисляването обема да текста става на базата на броя думи в него, а не на броя знаци.

We prefer and recommend
Wordfast

Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don't.
Timothy Hunt