» BitsAndPieces

Нека разправяме каквото си щем за неадекватността на превода; въпреки това преводачеството е и винаги ще бъде едно от най-тежките, но и струващи си занимания измежду общите световни грижи.
Й. В. Гьоте
Asphodel Works

Бихме искали да предупредим колегите преводачи и клиентите за нелоялни възложители/клиенти. По-долу ще намерите списък на агенции или лица, които са ни възложили поръчка, която е била изпълнена, но не са заплатили за услугата. Подобни случаи не са рядкост в нашата сфера на работа и се надяваме този списък да ви помогне да се предпазите.

Asphodel Works