» BitsAndPieces

Компютрите никога няма да заменят преводачите, но преводачите, които използват компютри, ще заменят преводачите, които не изполват.
Тимъти Хънт
Asphodel Works

Бихме искали да предупредим колегите преводачи и клиентите за нелоялни възложители/клиенти. По-долу ще намерите списък на агенции или лица, които са ни възложили поръчка, която е била изпълнена, но не са заплатили за услугата. Подобни случаи не са рядкост в нашата сфера на работа и се надяваме този списък да ви помогне да се предпазите.

Asphodel Works