» BitsAndPieces

"За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата."
Константин Иречек
Asphodel Works

Бихме искали да предупредим колегите преводачи и клиентите за нелоялни възложители/клиенти. По-долу ще намерите списък на агенции или лица, които са ни възложили поръчка, която е била изпълнена, но не са заплатили за услугата. Подобни случаи не са рядкост в нашата сфера на работа и се надяваме този списък да ви помогне да се предпазите.

Asphodel Works