» BitsAndPieces

Критици много, а защитници няма,
и преводачът съжалява само за тези две неща:
че ако уцели, никой не го помни,
но ако пропусне, никой не забравя.
Anonymous
Asphodel Works

Бихме искали да предупредим колегите преводачи и клиентите за нелоялни възложители/клиенти. По-долу ще намерите списък на агенции или лица, които са ни възложили поръчка, която е била изпълнена, но не са заплатили за услугата. Подобни случаи не са рядкост в нашата сфера на работа и се надяваме този списък да ви помогне да се предпазите.

Asphodel Works