» BitsAndPieces

Нека разправяме каквото си щем за неадекватността на превода; въпреки това преводачеството е и винаги ще бъде едно от най-тежките, но и струващи си занимания измежду общите световни грижи.
Й. В. Гьоте
Asphodel Works

ПИСМЕН ПРЕВОД & РЕДАКЦИЯ

В зависимост от срока за изпълнение на Вашата поръчка, преводите биват:

Посочените цени и срокове се отнасят за езици от първа група - английски, френски, немски, испански, италиански, български. За други езици цените започват от 16-18 лв.

Номалната натовареност на един преводач не бива да надвишава 8-9 стр./ден. Ако Вашата поръчка е с по-голям обем, най-вероятно ще бъдете таксувани допълнително, ако например искате превод от "15 страници за утре". За тясно специализирани текстове също може да се наложи да заплатите допълнително увеличение на услугата, например за превод на медицински епикризи или упътвания за експлоатация на газови горелки.

Редакция на текст на български или на чужд език извършваме на цени, започващи от 6 лв./стр. В зависимост от Вашите нужди, редакцията може да бъде извършена с Track Changes в MS Word за да можете да проследите процеса и да получите коментари върху самата редакция.

"Една страница" е общоприета норма, използвана от всички български и европейски институции, която се равнява на 1500 знака без интервалите или 1800 знака с интервалите. Ако текстът ви е във MS WORD формат, използвайте
Tools --> Word Count --> Characters (without spaces) за да се ориентирате за големината на вашия текст.

Asphodel Works