» BitsAndPieces

"За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата."
Константин Иречек
Asphodel Works

Транскрибиране е процесът на превръщането на реч или на ръкопис в печатна форма. Услугата транскрибиране може да включва слушането на звукозапис, напр. интервю, и набирането му като текст, за да може след това да бъде преведен на друг език или просто за да бъде по-лесно достъпен.

Можете да ни предоставите звукозапис в най-удобния за вас формат. Ако този формат е толкова рядък, че не разполагаме с необходимия за конверсията му софтуер, може да ви поискаме да предоставите звукозаписа в друг формат. Готовият текст ще ви бъде предоставен в MS Word поддържан формат, напр. DOC, DOCX, TXT и др.

Друга форма на транскрибиране може да бъде набирането на ръкописен текст. При проблеми с разчитането на почерка е възможно да се наложи да се консултираме с вас.

Част от услугата транскрибиране е и преобразуването в цифров текст (текст в MS Word и др., който може да бъде редактиран и форматиран) на текст от хартиен носител. Тази услуга може да бъде необходима ако разполагате с даден текст единствено на хартия или в PDF формат, или снимка на текст. Преобразуването на изпечатан текст в цифров текст става с прилагането на OCR технологията - Optical Character Recognition или оптично разпознаване на знаци.

Asphodel Works