Asphodel Works

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕР И УЕБ-САЙТОВЕ

Специализирайки както в областта на преводаческите услуги и на уебдизайна, Asphodel Works извършва също така и локализация на интернет сайтове, на софтуер и др. продукти.

Какво е ЛОКАЛИЗАЦИЯ?

Разширяването дейността на една компания често е свързано със стъпването й на чужди пазари. Тогава продукта или продуктите, които тя предлага, трябва да "заговорят" на езика на потенциалния купувач или потребител. В такъв случай винаги е полезно да имате подръка някой експерт по локализация, каквито сме ние в "Асфодел Уъркс".

Локализацията не е нещо, което може да свърши кой да е преводач, колкото и добър да е той/тя. Тук е нужно задълбочено познаване на материята/областта, в която продуктът попада. Съобразно това, ние ще работим заедно с необходимия специалист, за да можем да гарантираме, че Вашият продукт ще бъде разбран. "Асфодел Уъркс" работи с експерти от чужбина, обикновено намиращи се в страната, за която вашият продукт е насочен. За да бъде локализиран един софтуерен продукт, преводачът също така трябва да може да работи и с кода, който изгражда съответното приложение. Ние в "Асфодел Уъркс" работим със специализиран преводачески софтуер, който е предназначен специално за тази цел.

Собственикът на "Асфодел Уъркс" локализира на български език уебсайта на WORDFAST, производителите на преводачески софтуер. Също така участва и в локализацията на уебсайта на TRANSLATORSCAFE, преводачески портал, както и на много други сайтове и софтуери (които не можем да посочим, тъй като работата е извършена чрез посредник).

Като пример за локализиран на български софтуер ще посочим приложението за управление на файлове за операционна система Android – Total Commander.

Ние предпочитаме и препоръчваме
Wordfast

За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата.
Константин Иречек