» BitsAndPieces

Преводачите си изкарват прехраната от разликите между езиците, като през цялото време работят по посока премахването им.
Едмънд Кери
Asphodel Works

УСТЕН ПРЕВОД

Асфодел Уъркс Ви предлага НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ: консекютивен или симултанен устен превод.

Ние ви помагаме да разберете Вашите клиенти и бизнес партньори посредством незабавно взаимодействие, защото знаем много добре, че забавянето обикновено означава пропусната печалба.

Можете да резервирате Ваш личен преводач за английски, български, френски, италиански, немски и испански език.

Обадете се за резервация или повече подробности на 0887 757681, Стефан Стефанов.

* Препоръчваме резервацията да бъде направена предварително (1 или 2 дни, ако е възможно).
* Тарифите започват от 30 лева/час и зависят от естеството на превода. Минимално таксуване - 60 лв.
* Разходите за транспорт на преводача не са включени.

Asphodel Works