Asphodel Works

УСТЕН ПРЕВОД

"Асфодел Уъркс" предлага НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ: консекутивен или симултанен устен превод.

Ние Ви помагаме да разберете Вашите клиенти и бизнес партньори посредством незабавно взаимодействие, защото знаем много добре, че забавянето обикновено означава пропусната печалба.

Можете да резервирате Ваш личен преводач за английски, български, френски, италиански, немски и испански език.

Обадете се за резервация или повече подробности на 0887 757681, Стефан Стефанов.

* Препоръчваме резервацията да бъде направена няколко дни предварително и да имате готовност да предоставите на преводача набор от специализирана терминология в областта, в която ще се извършва преводът.
* Тарифите започват от 40 лева/час и зависят от естеството на превода. Минимално таксуване – 80 лв.
* Разходите за транспорт на преводача не са включени.

Ние предпочитаме и препоръчваме
Wordfast

Компютрите никога няма да заменят преводачите, но преводачите, които използват компютри, ще заменят преводачите, които не използват.
Тимъти Хънт