» BitsAndPieces

"За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата."
Константин Иречек
Asphodel Works

УСТЕН ПРЕВОД

Асфодел Уъркс Ви предлага НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ: консекютивен или симултанен устен превод.

Ние ви помагаме да разберете Вашите клиенти и бизнес партньори посредством незабавно взаимодействие, защото знаем много добре, че забавянето обикновено означава пропусната печалба.

Можете да резервирате Ваш личен преводач за английски, български, френски, италиански, немски и испански език.

Обадете се за резервация или повече подробности на 0887 757681, Стефан Стефанов.

* Препоръчваме резервацията да бъде направена предварително (1 или 2 дни, ако е възможно).
* Тарифите започват от 30 лева/час и зависят от естеството на превода. Минимално таксуване - 60 лв.
* Разходите за транспорт на преводача не са включени.

Asphodel Works