» BitsAndPieces

Компютрите никога няма да заменят преводачите, но преводачите, които използват компютри, ще заменят преводачите, които не изполват.
Тимъти Хънт
Asphodel Works
Asphodel Works