Asphodel Works
Ние предпочитаме и препоръчваме
Wordfast

Често срещано погрешно схващане за превода е, че техническо ръководство от 100 страници, за написването на което трима души са работили четири месеца, може да бъде преведено на друг език от един преводач за два дни.
Неизвестен