» BitsAndPieces

Нека разправяме каквото си щем за неадекватността на превода; въпреки това преводачеството е и винаги ще бъде едно от най-тежките, но и заслужаващи си занимания сред общите световни грижи.
Й. В. Гьоте
Asphodel Works
Asphodel Works