» BitsAndPieces

Компютрите никога няма да заменят преводачите, но преводачите, които използват компютри, ще заменят преводачите, които не изполват.
Тимъти Хънт
Asphodel Works

Копирни услуги

Освен преводаческите услуги, предлагаме и копирни услуги за големи количества. Ако имате нужда да копирате или принтирате големи количества текст, заповядайте при нас!

Услугата се предлага само за количества над 100 стр. Използваме висококачествена машина на Sharp, която ще ви предостави копия, идентични на оригинала, без загуба на качество. Предлагаме единствено черно-бяло копиране/принтиране.

Услугата се предлага на цена от 0.06 лв./стр.

Asphodel Works