» BitsAndPieces

Нека разправяме каквото си щем за неадекватността на превода; въпреки това преводачеството е и винаги ще бъде едно от най-тежките, но и струващи си занимания измежду общите световни грижи.
Й. В. Гьоте
Asphodel Works

Копирни услуги

Освен преводаческите услуги, предлагаме и копирни услуги за големи количества. Ако имате нужда да копирате или принтирате големи количества текст, заповядайте при нас!

Услугата се предлага само за количества над 100 стр. Използваме висококачествена машина на Sharp, която ще ви предостави копия, идентични на оригинала, без загуба на качество. Предлагаме единствено черно-бяло копиране/принтиране.

Услугата се предлага на цена от 0.06 лв./стр.

Asphodel Works