Asphodel Works

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Тази секция има за цел да отговори на някои често задавани въпроси във връзка с извършването на преводачески услуги.


"Как изчислявате броя страници?" Една страница е 1800 знака, вкл. интервалите, в документа, който желаете да бъде преведен. За да преброите знаците, използвайте съответната опция от менюто на MS Word: Tools --> Word Count --> Characters (with spaces). После разделете числото на 1800.

Друг приложим стандарт е 1500 знака без интервалите. Използвайте Tools --> Word Count --> Characters (without spaces) и разделете на 1500.

Този стандарт, обаче, рядко се използва в Европа и на запад. Там обемът на превода се изчислява въз основа на броя думи в текста. Една страница съдържа приблизително 270 думи. За изчисляването броя думи се използва или горната функция на MS Word или вградените във всички преводачески инструменти функции за изчисляване обема на превода.


"Защо броите думите/страниците в изходния документ? Някои преводачи/фирми броят страниците на готовия документ?" Първо, защото работим по европейските и световни стандарти. Второ, за да можете да знаете колко ще Ви струва, преди да дадете поръчката, а не след това. Добрият бизнес тон не предполага поставяне на клиента пред свършен факт, особено когато е очаквал да плати едно, а изведнъж му поискат друго.


"Защо имате минимален размер на първа поръчка и предплата?" За да избегнем недобросъвестни клиенти. Минималното таксуване е за 100 думи (5,00 евро) или за половин страница. По този начин се подсигурява нормална натовареност на преводача, защото макар да си мислите, че напр. 50 думи са фасулска работа за 5 минути, те обикновено изискват прекъсване на значително по-голям проект и префокусиране на мисълта, което отнема повече от самата работа. Това също е и мярка срещу недобросъвестни клиенти/възложители.


"Кога ще е готово?" Ще Ви дадем срок, в който ще получите Вашия превод. Ако Вие имате разумен срок – ще направим всичко възможно да го спазим. Средната натовареност на един преводач е не повече от 10 стр./ден. Ние не правим компромис с качеството пред изкушението да вземем повече пари за по-кратко време. Нали сте чували за бързата работа и майстора?


"Как мога да платя?" Приемаме плащания по банков път, ePay, чрез PayPal, MasterCard/Visa и др. удобни за Вас начини (разбира се и в брой). Таксите за трансфер на сумата са за сметка на клиента.


"Предлагате ли отстъпки за обем?" При условие че ни предоставите Вашия текст във формат, подходящ за превеждане с преводачески инструменти – да. След анализ на един текст (или група текстове) се вижда броят повторения на сегменти и думи. Прилагайки утвърдени западни стандарти на работа, ние ще Ви предложим една цена за уникална дума и друга цена за повторение. Разбира се, в този случай изчисляването обема да текста става на базата на броя думи в него, а не на броя знаци.

Ние предпочитаме и препоръчваме
Wordfast

Нека разправяме каквото си щем за неадекватността на превода; въпреки това преводачеството е и винаги ще бъде едно от най-тежките, но и струващи си занимания измежду общите световни грижи.
Й. В. Гьоте