Asphodel Works

Специализираните преводачески инструменти или инструменти за компютърно-подпомогнат превод (computer-assisted translation (CAT) tools) са програми, които помагат на преводача, като правят работата му по-бърза и по-качествена, с по-малко усилия. Тези инструменти използват преводаческа памет, терминологични речници (глосари) и разнообразни процедури за управление на качеството на превода. Дават възможност на преводача да превежда консистентно и в тясно сътрудничество с възложителя, като използва специфична, дефинирана от клиента терминология, и предоставят леснодостъпна среда за обмен на текстовете между преводачи и агенции. Не бива да бъдат бъркани с машинния превод.

На 15.05.2019 излезе от печат първата на български език книга ръководство за работа със специализирани преводачески инструменти с автор собственика на "Асфодел Уъркс", Стефан Стефанов. В нея се разглежда използването на трите най-популярни в световен мащаб инструмента: Wordfast Pro, SDL Trados и memoQ. Повече за изданието, както и начини за закупуването му можете да намерите, като кликнете тук.

Можете да търсите помощ и да коментирате въпроси, свързани с използването на тези инструменти, в групата във „Фейсбук“, чиято цел е да създаде първото място в българската мрежа, посветено на преводаческите инструменти.

Ние предпочитаме и препоръчваме
Wordfast

Преводачите си изкарват прехраната от разликите между езиците, като през цялото време работят по посока премахването им.
Едмънд Кери