» BitsAndPieces

Преводачите си изкарват прехраната от разликите между езиците, като през цялото време работят по посока елиминацията им.
Едмънд Кери
Asphodel Works

Инструментите за преводачи (Computer-Assisted Translation (CAT) tools) са програми, които помагат на преводача в работата му, правейки работата му/й по-бърза и по-качествена. Тези инструменти предлагат различни функции, улесняващи процеса на превод, като използват Преводаческа Памет (Translation Memory, TM). Преводаческата памет помага на преводача да следи използваната терминология, да използва откъси (сегменти, segment) от вече преведени текстове там, където има съвпадения (match), да използва без забавяне много различни терминологични бази (term base), глосари, речници и специфична, дефинирана от клиента терминология, да работи по-бързо, по-лесно и по-добре. Почти като в приказка, нали?

Тези преводачески инструменти, разбира се, си имат и цена. За най-разпространения в света, т. нар. "индустриален стандарт" Trados, цената е над 1000 щатски долара за пакет с повечето/всички функции. 20-годишният динозавър на преводаческия софтуер обаче бързо губи позиции пред Wordfast, чиято много по-скромна цена от 300 евро*, по-бърза и по-отворена интуитивна платформа го правят вторият най-популярен преводачески инструмент в света.

Други известни имена сред производителите на софтуер за подпомагане работата на преводача са Déjà Vu, Heartsome Translation Suite, MemoQ, SDLX и др., а цените варират от 800 долара до безплатни (SDLX).

Ние от Асфодел Уъркс предпочитаме и редовно използваме Wordfast.

За инструкции за ползването на Wordfast Pro, посетете специализирания форум на адрес http://forum.cheeseus.org/viewforum.php?f=6 (в процес на развитие, ще бъдат добавяни нови публикации. Моля, задавайте въпроси, ако имате такива.)

* Предлага се и на преференциални цени. За повече информация, вижте сайта на Wordfast.

Asphodel Works