Asphodel Works

Специализираните преводачески инструменти или инструменти за компютърно-подпомогнат превод (computer-assisted translation (CAT) tools) са програми, които помагат на преводача, като правят работата му по-бърза и по-качествена, с по-малко усилия. Тези инструменти използват преводаческа памет, терминологични речници (глосари) и разнообразни процедури за управление на качеството на превода. Дават възможност на преводача да превежда консистентно и в тясно сътрудничество с възложителя, като използва специфична, дефинирана от клиента терминология, и предоставят леснодостъпна среда за обмен на текстовете между преводачи и агенции. Не бива да бъдат бъркани с машинния превод.

На 15.05.2019 излезе от печат първата на български език книга ръководство за работа със специализирани преводачески инструменти с автор собственика на "Асфодел Уъркс", Стефан Стефанов. В нея се разглежда използването на трите най-популярни в световен мащаб инструмента: Wordfast Pro, SDL Trados и memoQ. Повече за изданието, както и начини за закупуването му можете да намерите, като кликнете тук.

Можете да търсите помощ и да коментирате въпроси, свързани с използването на тези инструменти, в групата във „Фейсбук“, чиято цел е да създаде първото място в българската мрежа, посветено на преводаческите инструменти.

Ние предпочитаме и препоръчваме
Wordfast

Често срещано погрешно схващане за превода е, че техническо ръководство от 100 страници, за написването на което трима души са работили четири месеца, може да бъде преведено на друг език от един преводач за два дни.
Неизвестен