» BitsAndPieces

Нека разправяме каквото си щем за неадекватността на превода; въпреки това преводачеството е и винаги ще бъде едно от най-тежките, но и струващи си занимания измежду общите световни грижи.
Й. В. Гьоте
Asphodel Works

Преводаческите инструментите (Computer-Assisted Translation (CAT) tools) са програми, които помагат на преводача, като правят работата му по-бърза и по-качествена. Тези инструменти предлагат разнообразни функционалности, улесняващи процеса на превод, като използват преводаческа памет (Translation Memory, TM). Преводаческата памет помага на преводача да следи използваната терминология, да използва повторно откъси (сегменти, segment) от вече преведени текстове там, където има съвпадения (match), да използва без забавяне много различни терминологични бази (term base) или глосари, речници и специфична, дефинирана от клиента терминология – като цяло да работи много по-добре, с по-малко усилия. Почти като в приказка, нали?

Тези преводачески инструменти, разбира се, си имат и цена. За най-разпространения в света, т. нар. "индустриален стандарт" Trados, цената е над 1000 щатски долара за пакет с повечето/всички функции. 20-годишният динозавър на преводаческия софтуер обаче бързо губи позиции пред Wordfast, чиято много по-скромна цена от 300 евро*, по-бърза и по-отворена интуитивна платформа го правят вторият най-популярен преводачески инструмент в света.

Други известни имена сред производителите на софтуер за подпомагане работата на преводача са Déjà Vu, Heartsome Translation Suite, MemoQ, SDLX и др., а цените варират от 800 долара до безплатни (SDLX).

В "Асфодел Уъркс" предпочитаме и редовно използваме Wordfast.

Предстои излизането от печат на първата на български език книга ръководство за работа със специализирани преводачески инструменти с автор собственика на "Асфодел Уъркс", Стефан Стефанов.

Можете да търсите помощ и да коментирате въпроси, свързани с използването на тези инструменти, в групата във „Фейсбук“, чиято цел е да създаде първото място в българската мрежа, посветено на преводаческите инструменти.


* Предлага се и на преференциални цени. За повече информация, вижте сайта на Wordfast.

Asphodel Works